Mangler du rådgivning til at få gennemført et generationsskifte eller til udarbejdelse af forslag til vedtægter i din idrætsforening? Så står Klokhøj Advokat klar til at hjælpe dig.

I Klokhøj Advokat rådgiver vi i både selskabsret og foreningsret.

Selskabsret

Klokhøj Advokat rådgiver både i forhold til oprettelse af selskab og den daglige drift. Vi kan hjælpe med at vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af en bestemt selskabstype, da vi har stor erfaring i, hvordan de forskellige hensyn skal vægtes.

Klokhøj Advokat rådgiver blandt andet med forhold, der vedrører sig:

 • Valg af selskabsform
 • Selskabsstiftelser
 • Ejeraftaler og vedtægter
 • Vedtægtsforhold
 • Kapitaltilførsel og kapitalafgang fra selskaber
 • Varetagelse af dirigenthverv på generalforsamling
 • Omstrukturering af selskaber, særligt ved spaltning og fusion
 • Aktionærlån og selvfinansiering
 • Opløsning af selskaber ved likvidation og betalingserklæring
 • Registrering af alle forhold hos Erhvervsstyrelsen og SKAT, herunder i Det Offentlige Ejerregister og i det kommende register om reelle ejerforhold

Foreningsret

Foreninger kan være private i form af idrætsforeninger eller de kan være erhvervsdrivende som brancheforeninger. Der findes mange forskellige typer af foreninger og hver forening har deres eget særpræg, der skal tages hensyn til.

Ligesom i virksomheder kan der i foreninger være behov for klare regler for, hvordan foreningen drives, så man undgår uenigheder.

Klokhøj Advokat rådgiver blandt andet med forhold, der vedrører sig:

 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter.
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling.
 • Medlemskab og afstemningsregler
 • Dirigent på generalforsamlinger.
 • Vurdering af bestyrelsens kompetence.
 • Bestyrelsens eller foreningens erstatningsansvar
 • Korrekt vedtagelse af vedtægtsændringer.

Kontakt Advokat Jens Klokhøj på jk@kadvokat.dk eller telefon 59 41 01 00 for at høre mere.