Databeskyttelsespolitik
For at du kan føle dig så tryg som mulig, kan du her læse om Klokhøj Advokats behandling af dine
personlige data. Vores mål er at få det gjort det så nemt og simpelt som muligt.

Samtykke
Hver gang vi skal indhente personlige oplysninger til behandling af din sag, vil du blive bedt om at
underskrive en samtykkeerklæring. I denne vil der være præcist beskrevet hvilke oplysninger vi skal bruge,
hvad vi skal bruge dem til, og hvem vi deler dem med. På den måde vil du altid være informeret om hvilke
data vi har, og hvordan vi behandler dem.

Dine rettigheder
Så længe at vi er i besiddelse af dine personlige data har du nogle rettigheder jf. Persondataforordningen,
bl.a.:
– Indsigtsret (retten til at få indsigt i sine personoplysninger)
– Retten til berigtigelse (retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget)
– Retten til at blive glemt (retten til at få dine personoplysninger slettet)

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Vi er underlagt love der bestemmer hvor længe vi skal gemme dine oplysninger efter sagens afslutning. Det
vil altid fremgå af samtykkeerklæringen hvor længe vi skal gemme hvilke oplysninger.

Databehandler
Vi får leveret vores system og database til behandling af oplysninger af Unik Advosys.