Skal du til at udforme en lejekontrakt eller oplever du problemer i din lejeperiode? Så er der hjælp at hente hos os. Vi hjælper med leje- og andelsboligforhold.

Klokhøj Advokat yder professionel rådgivning og bistand, når der skal indgås lejekontrakter og hvis der opstår problemer i lejeperioden.

Lejelovgivningen er kompleks og fyldt med ufravigelige regler og derfor står vi klar til at rådgive dig, så de lejeretlige regler bliver overholdt, så du dermed undgår store økonomiske konsekvenser.

Vi rådgiver primært inden for boliglejeret og erhvervslejeret samt andelsboligforhold.

Klokhøj Advokat hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter
  • Opsigelse af erhvervs- og boliglejere
  • Lejeretlig due diligence
  • Lejeregulering af erhvervs- og boliglejemål
  • Fraflytningssager
  • Behandling af tvister ved huslejenævn og boligret
  • Gennemførelse af tilbudspligt efter lejeloven i forbindelse med ejendomsoverdragelser
  • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter

Boliglejeret

Hvad enten du er lejer eller udlejer, er det vigtigt, at du, forinden underskriften på lejekontrakten, kender til dine rettigheder og forpligtigelser.

Vi rådgiver derfor vores klienter med gennemgang og/eller udarbejdelse af lejekontrakt og de vedrørende pligter og rettigheder i relation til konkrete lejeretlige problemstillinger. Det kan eksempelvis være ved opsigelse og varsling af huslejestigning.

Erhvervslejeret

Ved erhvervslejemål gælder en højere grad af aftalefrihed, derfor kan det være relevant at være bistået af en advokat, som kan sikre, at dine interesser bliver varetaget i den pågældende kontrakt.

Vi rådgiver derfor vores klienter med gennemgang og/eller udarbejdelse af erhvervslejekontrakt samt de vedrørende pligter og rettigheder i relation til konkrete lejeretlige problemstillinger. Det kan eksempelvis være ved opsigelse og varsling af markedslejestigning.

Andelsboligforhold

Reglerne omkring køb af andelsboliger er komplicerede, da du reelt ikke køber en andelsbolig men derimod gennem dit indskud, bliver medlem af andelsforeningen, der ejer ejendommen. Når du er er medlem, får du brugsretten over en konkret del af ejendommen, som betegnes andelsboligen.

Vi rådgiver vores klienter om andelsboligforeningens økonomiske forhold såvel som ejendommens vedligeholdsmæssige stand og den konkrete andelsboligs indretning og lovlighed. Som andelsejer kan du risikere at komme til at hæfte for andelsforeningens gæld og det er derfor vigtigt at gennemgå alle disse forhold inden et køb.

Kontakt Advokat Jens Klokhøj på jk@kadvokat.dk eller telefon 59 41 01 00 for at høre mere.