I de fleste købsaftaler der udfærdiges for ejendomme, hvor der er en afblændet olietank, har ejendomsmægleren i standardkøbsaftalens pkt. 11 indføjet et individuelt vilkår som man som køber skal gøre sig klart hvad betyder.

Må jeg foretage ændringer i min Bolig? Hvad er råderetten?
Jeg oplever tit at få det spørgsmål – læs med her for at få svarene.

Manglende udbedring af skimmelsvamp og fugtigt indeklima – betød forholdsmæssigt afslag til lejerne.

I lejeloven er udgangspunktet, at en lejeaftale er tidsubegrænset, hvilket vil sige, at lejeaftalen skal opsiges for at ophøre. I en tidsubegrænset lejeaftale er udlejer derfor begrænset i sin mulighed for at opsige en lejer.