I de fleste købsaftaler der udfærdiges for ejendomme, hvor der er en afblændet olietank, har ejendomsmægleren i standardkøbsaftalens pkt. 11 indføjet et individuelt vilkår som man som køber skal gøre sig klart hvad betyder.

Må jeg foretage ændringer i min Bolig? Hvad er råderetten?
Jeg oplever tit at få det spørgsmål – læs med her for at få svarene.

Manglende udbedring af skimmelsvamp og fugtigt indeklima – betød forholdsmæssigt afslag til lejerne.

I lejeloven er udgangspunktet, at en lejeaftale er tidsubegrænset, hvilket vil sige, at lejeaftalen skal opsiges for at ophøre. I en tidsubegrænset lejeaftale er udlejer derfor begrænset i sin mulighed for at opsige en lejer.

Lejeloven og Boligreguleringsloven er ændret med virkning fra 1. juli 2020

Har du været involveret i en sag inden for strafferet – fx været udsat for en forbrydelse? Så står Klokhøj Advokat klar til at hjælpe dig. Vi står klar til at hjælpe dig Vi er med i hele forløbet og sikrer, at vores klienter får den rette bistand og rådgivning fra sagens begyndelse. Vi varetager…

Er du mistænkt for at have begået en forbrydelse? Så står Klokhøj Advokat klar til at hjælpe dig. Klokhøj Advokat rådgiver i straffesager, der relaterer sig til dine handlinger som privatperson samt erhvervsstraffesager. Erhvervsstraffesager kan eksempelvis vedrøre reglerne om arbejdsmiljø, landbrug, skatte- og afgiftsregler dyreværnssager, fiskeri og køre- hviletid. Vi er med helt fra begyndelsen…