En almen bolig er en lejebolig, som er opført af en godkendt almen boligorganisation med offentlig støtte efter almenboligloven. Almene boliger adskiller sig fra andre lejeboliger ved at fokusere sig om beboerdemokrati, ved at være opmærksomme på, at boligorganisationen ikke må tjene på huslejen og ved at kommunen har anvisningsret til nogen af boligerne.

Som lejer af et almen bolig er du dækket af en række regler, som skal sikre, at du som lejer har indflydelse på din bolig og din afdeling.

Advokat Maria Kjærulff Berth har stor erfaring i at bistå almene lejere og afdelinger, herunder særligt at varetage sager ved beboerklagenævnet, tilsynet og general dialog med Boligselskaberne. Så er du i tvivl om, hvor meget råderet du som lejer har? Eller har du modtaget en fraflytningsopgørelse du ikke er enig i? Eller mangler du et overblik over de beboerdemokratiske regler, altså generelt hvilke rettigheder du har, når du bor til leje, så kan Maria Kjærulff Berth rådgive og vejlede dig.

I alle kommuner er der nedsat et beboerklagenævn, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelser i en række sager inden for det almene område. Dette giver dig som lejer en væsentlig nemmere mulighed for at få vurderet din sag, end hvis tvisten skulle være forelagt Boligretten.

Nævnet behandler bl.a. tvister inden for følgende områder:

 • Indflytningsmangler
 • Lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder sager om fraflytning
 • Udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse
 • Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat
 • Beboerindskud og depositum
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Lejers betaling til fællesantenner mv.
 • Lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemålet
 • Overtrædelse af husordensreglerne
 • Tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Tvister om anvisning af almene familieboliger

Advokat Maria Kjærulff Berth har herudover også varetaget en række sager om udsættelse af en lejer af en almen bolig, såvel som Boligretssager, og vil også i forhold til denne type sager rådgive dig om dine muligheder.

Du kan kontakte Maria på tlf. 59410103 eller mb@kadvokat.dk.