Er du i tvivl om, hvor meget råderet du som lejer har? Eller har du oplevet overtrædelse af husordenen? Så står Klokhøj Advokat klar til at rådgive dig.

Klokhøj Advokat bistår blandt andet med generel viden såvel som gennemførelse af større projekter, udarbejdelse af forretningsgange til risikominimering og førelse af sager ved beboerklagenævn og boligretten.

Klokhøj Advokat yder specialiseret rådgivning omkring almene boliger, til boligorganisationer.

En almen bolig er en lejebolig, som er opført af en godkendt almen boligorganisation med offentlig støtte efter almenboligloven. Almene boliger adskiller sig fra andre lejeboliger ved at fokusere sig om beboerdemokrati, ved at være opmærksomme på, at boligorganisationen ikke må tjene på huslejen og ved at kommunen har anvisningsret til nogen af boligerne.

Klokhøj Advokat rådgiver inden for:

  • Organisationsforhold, beboerdemokrati, sideaktiviteter, støttereglerne, likvidation af organisationer og afdelinger, fusion og spaltning af organisationer og afdelinger.
  • Opsigelse, ophævelse og endelig udsættelse som følge af manglende betaling, vanrøgt, overtrædelser af husorden og forkert benyttelse af det lejede.
  • Lejers installationsret, lejers råderet, lejers vedligeholdelsespligt, overgang af lejers brugsret og udlejers adgang til det lejede.
  • Inkasso af restancer i forbindelse med flytning
  • Udbuds- og entrepriseretlig rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, herunder større renoveringsprojekter

Kontakt Advokat Jens Klokhøj på jk@kadvokat.dk eller telefon 59 41 01 00 for at høre mere.