I de fleste købsaftaler der udfærdiges for ejendomme, hvor der er en afblændet olietank, har ejendomsmægleren i standardkøbsaftalens pkt. 11 indføjet et individuelt vilkår som man som køber skal gøre sig klart hvad betyder.

Forbeholdet ser sædvanligvis sådan her ud:

Olietank allerede afblændet.
Køber er gjort opmærksom på, at der i henhold til ejendomsdatarapporten forefindes en allerede afblændet olietank. Køber accepterer, at der hverken nu eller senere kan gøres krav gældende mod sælger som følge af en evt. senere konstateret forurening fra olietanken, uanset hvornår denne forurening er opstået. Køber bærer fuldt ud risikoen for en eventuelle forurening fra olietanken, samt eventuelle omkostninger/tab som måtte opstå som følge heraf.

Det betyder i den korte udgave, at hvis du er køber, så har du hermed sagt ja til at overtage hele risikoen for en eventuel forurening, som måtte stamme fra den sløjfede olietank. Du har ikke nogen at dele risikoen med.

Derfor råder jeg altid til købere prøver at få dette vilkår sløjfet.

Skulle det senere vise sig at der er et forureningsproblem, så har man ikke afskrevet sig muligheden for at få eventuelt tab dækket af den tidligere ejer, sælger.

Både ejerskifte forsikring eller eventuel sælgeransvarsforsikring dækker kun et tab, hvis en offentlig myndighed stiller krav om oprensning eller lignende, ikke for det værditab der måtte ligge i at man pludselig har en forurenet grund, hvor der ikke kræves oprensning. Her mærkes ejendommen blot med at den har en kendt forurening fra en olietank, hvilket sædvanligvis medfører at ejendommen også bliver mindre værd.

Du kan kontakte Advokat Jens Klokhøj på tlf. 59 41 01 05 eller mail jk@kadvokat.dk.