Er du mistænkt for at have begået en forbrydelse? Så står Klokhøj Advokat klar til at hjælpe dig.

Klokhøj Advokat rådgiver i straffesager, der relaterer sig til dine handlinger som privatperson samt erhvervsstraffesager. Erhvervsstraffesager kan eksempelvis vedrøre reglerne om arbejdsmiljø, landbrug, skatte- og afgiftsregler dyreværnssager, fiskeri og køre- hviletid.

Vi er med helt fra begyndelsen

Vi står klar til at hjælpe dig. Vi er med i hele forløbet og sikrer, at vores klienter får den rette bistand og rådgivning fra sagens begyndelse. Vi varetager hermed korrespondancen med myndighederne, vi bistår ved afhøringer og vi vejleder om sagens videre forløb.

Strafferet betegner den del af juraen, som dækker over kriminelle handlinger og de konsekvenser lovovertrædelsen medfører. Strafferet dækker alt fra sager om overtrædelsen af færdselsloven, det kan være en hastighedsovertrædelse eller spritkørsel til meget alvorlige sager som røveri, voldtægt eller drab.

Sigtet eller tiltalt?

En straffesag kan have store konsekvenser for den anklagede, særligt hvis der er tale om en sag, hvor anklagemyndigheden vil have dig idømt en større bøde eller frakendelse af dit kørekort. Derfor er det vigtigt, at du vælger en forsvarsadvokat, som har stor erfaring og som ved, hvordan en straffesag skal håndteres.

I Klokhøj Advokat tager vi os tid til dig og din sag og yder altid professionel og personlig rådgivning. Som din forsvarsadvokat ser vi vores vigtigste opgave som at tilbyde dig det bedste forsvar og give dig den hjælp, du har brug for.

 

Kontakt Advokat Jens Klokhøj på jk@kadvokat.dk eller telefon 59 41 01 00 for at høre mere.